Služby

Katastr nemovitostí

– geometrické plány (rozdělení pozemku, vyznačení budovy…)
– vytyčování hranic pozemků
– vyznačení věcného břemene
– další práce na úseku katastru nemovitostí

Při objednání výše uvedených prací je třeba znát katastrální území a parcelní číslo dotčeného pozemku. Pokud jej neznáte, pomohou vám tyto odkazy.
Pozor! Vyhotovení geometrického plánu trvá 2-4 týdny. V případě, že GP potřebujete ke kolaudaci nebo k vyřízení hypotéky, je třeba s tím počítat.

Inženýrská geodézie

– zaměření pro projekt (polohopis, výškopis, výšky objektů…)
– zaměření budov (půdorysy, pohledy – zaměření fasád…)
– výkon funkce odpovědného geodeta
– práce na stavbě (vytyčování, měření sedání, výpočty kubatur…)
– zaměření skutečného provedení staveb (vyhotovení geodetické dokumentace)
Výsledky měření předáváme ve formátech DWG a DGN.